ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1315/62)

บริษัท ดิ ยูนิค เวท เทสติ้ง แลปโบราทอรี่ จำกัด


ที่อยู่   
201/83 หมู่ 11 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540


ผู้ติดต่อ      นางสาวกรกนก เจริญธรรม

โทรศัพท์    02 011 6372

โทรสาร      02 011 6372

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 30/8/2562 ถึงวันที่ 29/8/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ