ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ดิ ยูนิค เวท เทสติ้ง แลปโบราทอรี่ จำกัด (1315/62)

บริษัท ดิ ยูนิค เวท เทสติ้ง แลปโบราทอรี่ จำกัด
(1315/62), status : accredited

 

ที่อยู่ 
201/83 หมู่ 11 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ผู้ติดต่อ
นางสาวกรกนก เข็มเพ็ชร

โทรศัพท์ 02 011 6372
โทรสาร 02 011 6372

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ