ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1313/62)

บริษัท  แบรนด์ ซันโทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด 

ที่อยู่  เลขที่  38/6 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   20230

ผู้ติดต่อ นางอลงกต   ประทุมรัตน์ 

โทรศัพท์    038-490400 ต่อ 2901
โทรสาร      038-490407

รายการวัดที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017 ให้ไว้ ณ วันที่  30/08/2019  ถึงวันที่   29/08/2021 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ