ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1312/62)

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด

 ที่อยู่ เลขที่ 95 ซอยท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ผู้ติดต่อ นางสาวสุปราณี ขันตี

โทรศัพท์ 02-8957071-82 ต่อ 2203

โทรสาร 02-8957084

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่  24/07/2562 ถึงวันที่  24/07/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ