ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น)(1311/62)

ห้องปฏิบัติการ บริษัท ซีพีแรม  จำกัด (ขอนแก่น) (1311/62), status : accredited

 

ที่อยู่ 

เลขที่ 86 , 410 หมู่ 6 ตำบลท่าพระ  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40260

ผู้ติดต่อ นางสาวศิรินญา   ยศทะราช

E-mail : 

โทร. 043 262 000
Fax. 043 262 111

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: status Accredited, accreditation date 23/5/2562, expriation date 22/5/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ