ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1310/62)

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 จังหวัดยะลา
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
ที่อยู่ เลขที่ 53  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ผู้ติดต่อ:-   
โทรศัพท์     073-274424 
โทรสาร       073-174424


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ,ให้ไว้ ณ วันที่  25/03/2562   ถึงวันที่  24/03/2564
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ