ค้นหาข้อมูล

Accredited laboratories complying with ISO/IEC 17025 , 1310/62

Narcotics Identification Sub-Division
Police Forensic Science Center 10, Royal thai Police
(1310/62), status : accredited
 
Address 53, Sukyang Rd., Sateng, Muang, Yala, 95000, Thailand
 
Contract person:  Pol.Col.Krajang  Rungnarong
Tel.  073 - 274424
Fax  073 - 274424

Accredited scope of testing, ISO/IEC 17025: 2005 Date of  Accreditation date 25/03/2019  Valid Until  24/03/2021 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ