ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม (1309/62)

การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม
(1309/62), status : accredited

 
ที่ตั้ง ห้องปฏิบัติการ
เลขที่ 138 หมู่ที่ 4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ 02-2038105 โทรสาร 02-5461958
ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวนพวรรณ  อังกรูศันสนีย์


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025,status : accredited, accreditation date 21/02/2562, expiration date 20/02/2564
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ