ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1309/62)

การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม

ที่อยู่ เลขที่ 138 หมู่ที่ 4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

ผู้ติดต่อ นางสาวนพวรรณ อังกรูศันสนีย์

โทรศัพท์ 02-2038105

โทรสาร 02-5461958

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ให้ไว้ ณ วันที่ 21/02/2562 ถึงวันที่ 20/02/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ