ค้นหาข้อมูล

Certification of Radiation Laboratory for RadiationLaboratory Standard (or MOPH Standard)

Certification of Radiation Laboratory Total Download Last Updated
Health region 1-12 239 pdf 31/08/2021

Certification of Radiation Laboratory
classified by RMSc
Total download Last Updated
Health region 1 (RMSc 1 Chaingmai) 8   pdf  24/05/2021
Health region 1 (RMSc 1/1 Chaingrai) 7   pdf  24/05/2021
Health region 2 (RMSc 2 Pitsanulok) 16   pdf  31/08/2021
Health region 3 (RMSc 3 Nakonsawan) 6   pdf  24/05/2021
Health region 4 (RMSc 4 Nontaburi) 29   pdf  24/05/2021
Health region 5 (RMSc 5 Samutsongkham) 31   pdf  24/05/2021
Health region 6 (RMSc 6 Chonburi) 12   pdf  31/08/2021
Health region 7 (RMSc 7 Khonkaen) 20   pdf  24/05/2021
Health region 8 (RMSc 8 Udonthanee) 32   pdf  24/05/2021
Health region 9 (RMSc 9 Nakornrachsima) 26   pdf  24/05/2021
Health region 10 (RMSc 10 Ubonrachthanee) 10   pdf  24/05/2021
Health region 11 (RMSc 11 Suratthanee) 10   pdf  31/08/2021
Health region 11 (RMSc 11/1 Phuket) 4   pdf  24/05/2021
Health region 12 (RMSc 12 Songkha) 14   pdf  24/05/2021
Health region 12 (RMSc 12/1 Trang) 6   pdf   24/05/2021
Health region 13 8   pdf   24/05/2021

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ