ค้นหาข้อมูล

Certification of Radiation Laboratory for RadiationLaboratory Standard (or MOPH Standard)

Certification of Radiation Laboratory Total Download Last Updated
Health region 1-12 684 pdf 22/03/2019

Certification of Radiation Laboratory
classified by RMSc
Total download Last Updated
Health region 1 (RMSc 1 Chaingmai)  30   pdf  22/03/2019
Health region 1 (RMSc 1/1 Chaingrai)  44   pdf  22/03/2019
Health region 2 (RMSc 2 Pitsanulok)  43   pdf  22/03/2019
Health region 3 (RMSc 3 Nakonsawan)  12   pdf  22/03/2019
Health region 4 (RMSc 4 Nontaburi)  68   pdf  22/03/2019
Health region 5 (RMSc 5 Samutsongkham)  62   pdf  22/03/2019
Health region 6 (RMSc 6 Chonburi)  54   pdf  22/03/2019
Health region 7 (RMSc 7 Khonkaen)  64   pdf  22/03/2019
Health region 8 (RMSc 8 Udonthanee)  64   pdf  22/03/2019
Health region 9 (RMSc 9 Nakornrachsima)  64   pdf  22/03/2019
Health region 10 (RMSc 10 Ubonrachthanee)  54   pdf  22/01/2019
Health region 11 (RMSc 11 Suratthanee)  46   pdf  22/03/2019
Health region 11 (RMSc 11/1 Phuket)  12   pdf  22/03/2019
Health region 12 (RMSc 12 Songkha)  31   pdf  22/03/2019
Health region 12 (RMSc 12/1 Trang)  20   pdf   22/03/2019
Health region 13  16   pdf   22/03/2019

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ