ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

ผลการดำเนินงาน จำนวน
ดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุง
ภาพรวมทุกเขตสุขภาพ 684 แห่ง  pdf  08/03/2562

ผลการดำเนินงาน
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
จำนวน
ดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุง
เขตสุขภาพที่ 1 (ศวก.ที่ 1 เชียงใหม่) 30 แห่ง   pdf  08/03/2562
เขตสุขภาพที่ 1 (ศวก.ที่ 1/1 เชียงราย) 44 แห่ง   pdf  08/03/2562
เขตสุขภาพที่ 2 43 แห่ง   pdf  08/03/2562
เขตสุขภาพที่ 3 12 แห่ง   pdf  08/03/2562
เขตสุขภาพที่ 4 68 แห่ง   pdf  08/03/2562
เขตสุขภาพที่ 5 62 แห่ง   pdf  08/03/2562
เขตสุขภาพที่ 6 54 แห่ง   pdf  08/03/2562
เขตสุขภาพที่ 7 64 แห่ง   pdf  08/03/2562
เขตสุขภาพที่ 8 64 แห่ง   pdf  29/05/2562
เขตสุขภาพที่ 9 64 แห่ง   pdf  08/03/2562
เขตสุขภาพที่ 10 54 แห่ง   pdf  08/03/2562
เขตสุขภาพที่ 11 (ศวก.ที่ 11 สุราฏร์ธานี) 46 แห่ง   pdf  08/03/2562
เขตสุขภาพที่ 11 (ศวก.ที่ 11/1 ภูเก็ต) 12 แห่ง   pdf  08/03/2562
เขตสุขภาพที่ 12 (ศวก.ที่ 12 สงขลา) 31 แห่ง   pdf  08/03/2562
เขตสุขภาพที่ 12 (ศวก.ที่ 12/1 ตรัง) 20 แห่ง   pdf  08/03/2562
เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร 16 แห่ง   pdf  08/03/2562

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ