ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

ผลการดำเนินงาน จำนวน
ดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุง
ภาพรวมทุกเขตสุขภาพ 239 แห่ง  pdf  31/08/2564

ผลการดำเนินงาน
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
จำนวน(แห่ง)
ดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุง
เขตสุขภาพที่ 1 (ศวก.ที่ 1 เชียงใหม่) 8   pdf  15/01/2564
เขตสุขภาพที่ 1 (ศวก.ที่ 1/1 เชียงราย) 7   pdf  24/05/2564
เขตสุขภาพที่ 2 16   pdf  31/08/2564
เขตสุขภาพที่ 3 6   pdf  15/01/2564
เขตสุขภาพที่ 4 29   pdf  24/05/2564
เขตสุขภาพที่ 5 31   pdf  24/05/2564
เขตสุขภาพที่ 6 12   pdf  31/08/2564
เขตสุขภาพที่ 7 20   pdf  15/01/2564
เขตสุขภาพที่ 8 32   pdf  15/01/2564
เขตสุขภาพที่ 9 26   pdf  24/05/2564
เขตสุขภาพที่ 10 10   pdf  15/01/2564
เขตสุขภาพที่ 11 (ศวก.ที่ 11 สุราษฏร์ธานี) 10   pdf  31/08/2564
เขตสุขภาพที่ 11 (ศวก.ที่ 11/1 ภูเก็ต) 4   pdf  15/01/2564
เขตสุขภาพที่ 12 (ศวก.ที่ 12 สงขลา) 13   pdf  24/05/2564
เขตสุขภาพที่ 12 (ศวก.ที่ 12/1 ตรัง) 7   pdf  24/05/2564
เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร 8   pdf  19/03/2564

    ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยที่ออกจากระบบการรับรองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

ผลการดำเนินงาน
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
จำนวน
ดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุง
การรายงานผลเฝ้าระวัง ปี 2562 33 แห่ง  pdf  11/02/2563
การต่ออายุ ปี 2562 235 แห่ง  pdf  11/02/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ