ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2005 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางชีวภาพ จ.เชียงใหม่ (1307/62)

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางชีวภาพ (AMS-BAT) ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(1307/62), status : accreditation
 
ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

โทร  053-946-027 ต่อ 103
แฟหส์ 053-289-300
ผู้ติดต่อ :นางพรพิมล มูลน้อย
 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status, accredited, accreditation date 17/01/2562, expiration date 16/01/2564

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ