ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1304/62)

บริษัท อินโนเวชั่น เซนเตอร์ จำกัด 

ที่อยู่

148 ม. 6  ต.เจ็ดเสมียน อโพธาราม จ.ราชบุรี  10120


โทรศัพท์  032 397 117-8 

โทรสาร  032 397 666


ผู้รับมอบอำนาจ  นางสาวชุติมณฑน์ แก้วหอม

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ให้ไว้ ณ วันนี้  18/04/2563 ถึงไว้ที่  28/11/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ