ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท อินโนเวชั่น เซนเตอร์ จำกัด (1304/62)

บริษัท อินโนเวชั่น เซนเตอร์ จำกัด 
(1304/62), status : accredited

 
ที่ตั้ง ห้องปฏิบัติการ
148 ม. 6  ต.เจ็ดเสมียน อโพธาราม จ.ราชบุรี  10120

โทรศัพท์  032 397 117-8 
โทรสาร  032 397 666
ผู้รับมอบอำนาจ  นางสาวชุติมณฑน์ แก้วหอม


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025,status : accredited, accreditation date 29/112561, expiration date 28/11/2563
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ