ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1306/62

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด สำนักงานสาขา 3 

ที่อยู่ เลขที่  36/2 หมู่ 13 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
ผู้ติดต่อ นายศิริชัย หาทองคำ
โทรศัพท์ 0 2016 2200 ต่อ 6001 
โทรสาร   -
  

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ให้ไว้ ณ วันที่  7/1/2563  ถึงวันที่ 12/12/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ