ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1305/62)

บริษัท สยามออริจินัลฟู้ด จำกัด 

ที่อยู่ เลขที่ 31 หมู่ 4 ถ.เลียบคลอง ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

ผู้ติดต่อ นางสาวนิตยา สุวรรณเนก 
โทรศัพท์ 0 2905 7300 - 3
โทรสาร   0 2905 7302  

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, : 2005  ให้ไว้ ณ วันที่   29/11/2561  ถึงวันที่  28/11/2563
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ