ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1303/62)

บริษัท เยเนอรัล สตาร์ช จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 99-100 หมู่ที่ 6 ถนนโชคชัย-ครบุรี  ตำบลนครพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

ผู้ติดต่อ  นางคะนึงนิจ แก่นจำปา
โทรศัพท์  044-446100 ต่อ 174

โทรสาร
  :-

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, :2017 ให้ไว้ ณ วันที่  01/04/2563  ถึงวันที่ 08/11/2563

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ