ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1302/62)

ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์


ที่อยู่   
เลขที่ 1212 หมุ่ที่ 11 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

ผู้ติดต่อ    นายฐิตวัฒน์  จันทวร

โทรศัพท์  044-313-298

โทรสาร
    044-313298

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005
ให้ไว้ ณ วันที่ 26/10/2561 ถึง
วันที 25/10/2563

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ