ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์์ (1302/62)

ห้องปฏิบัติการศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
(1302/62), status : accreditation
ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
เขที่ 1212 หมุ่ที่ 11 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
ผู้ติดต่อ  นายฐิตวัฒน์  จันทวร

โทรศัพท์  044-313-298

โทรสาร
    044-313298

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status, accredited, accreditation date 26/10/2561, expiration date 25/10/2563

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ