ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :บริษัท ไทยฟูดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (1298/61)

บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชัั่นแนล จำกัด

(1298/61), status : accreditation
 
ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
เลขที่ 18 หมู่ที่ 5 ถนนสุชาติพัฒนา ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130

ผู้ติดต่อ   นางสาวณัฐวดี ฮวดเชี่ยวชาญ

โทรศัพท์   034-391016-9

โทรสาร
    034-301080

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status, accredited, accreditation date 26/09/2561, expiration date 25/09/2563

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ