ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท เอ อี แล็บ จำกัด (1300/62)

บริษัท เอ อี แล็บ จำกัด
(1300/52), status : accreditation

 

ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
เลขที่ 72/1 หมุ่ที่ 5 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
ผู้ติดต่อ  ภญ. มนัสนิจ   อู๋ไพจิตร

โทรศัพท์   034 326 925-7
 
โทรสาร
    034 326 929

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status, accredited, accreditation date 09/10/2561, expiration date 08/10/2563

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ