ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1299/62)

 แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์
หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 ที่อยู่     เลขที่ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ผู้ติดต่อ      นางสาวนภัทร  ดลพัฒน์

โทรศัพท์    02-553-8555

โทรสาร
      02-553-8572

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005
ให้ไว้ ณ วันที่ 09/10/2561 ถึงวันที่ 08/10/2563

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ