ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1299/62)

ห้องปฏิบัติการ
 แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา
สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 

ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ 
เลขที่ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ผู้ติดต่อ   นางสาวนภัทร  ดลพัฒน์
โทรศัพท์ 02-553-8555

โทรสาร
   02-553-8572
 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ