ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : ห้องปฏิบัติการ โพรไบโอติก ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (1297/61)

ห้องปฏิบัติการ โพรไบโอติก ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.) 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

(1297/61), status : accredited

 
ที่ตั้ง ห้องปฏิบัติการ
เลขที่ 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 25779199 โทรสาร  0 25779199
ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวกัญญ์รวี บ่อสุวรรณ


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025,status : accredited, accreditation date 26/09/2561, expiration date 25/09/2563
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ