ค้นหาข้อมูล

รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ยกเลิกการรับรองฯ (Withdrawal) : ISO/IEC 17025

 

 รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ยกเลิกการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ด้านสาธารณสุข/คุ้มครองผู้บริโภค (ISO/IEC 17025)

 

Update: 28/05/2020

 ลำดับที่

 ห้องปฏิบัติการ หมายเลขทะเบียน
วันที่ได้รับการรับรอง
วันที่ใบรับรองหมดอายุ
วันที่ยกเลิกการรับรอง
1 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง  1157/52 25/10/2559 24/10/2561 25/10/2561 
2 บริษัท โอสถสภา จำกัด 1002/41  10/08/2559 09/08/2561   10/08/2561
 3

ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

  1171/52  30/04/2561  09/02/2562 10/02/2562 
 4

ศูนย์ชีวสมมูลศิริราชพยาบาล ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 1112/50  27/06/2560  26/06/2562  27/06/2562
5

บริษัทแปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

1032/47 27/09/2560 26/09/2562 27/09/2562
6 บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด 1027/47 16/05/2561 15/05/2563 21/05/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ