ค้นหาข้อมูล

รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ยกเลิกการรับรองฯ (Withdrawal) : ISO/IEC 17025

 

 รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ยกเลิกการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ด้านสาธารณสุข/คุ้มครองผู้บริโภค (ISO/IEC 17025)

Update: 12/11/2018

 ลำดับที่

 ห้องปฏิบัติการ หมายเลขทะเบียน
วันที่ได้รับการรับรอง
วันที่ใบรับรองหมดอายุ
วันที่ยกเลิกการรับรอง
1
บริษัท โอสถสภา จำกัด
 1002/41 10/08/2559
09/08/2561
 
2
ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  1171/52  10/02/2560  09/02/2562  
           
           

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ