ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1296/61)

บริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 89 หมู่ 1 ตำบลบางช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

ผู้ติดต่อ :  นายบุญชู พัฒนาประทีป   

โทรศัพท์ : 035-746895-9

โทรสาร : 035-746565

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 24/10/2562 ถึงวันที่ 23/07/2563
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ