ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1295/61)

ห้องปฏิบัติการ บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด

ที่อยู่  เลขที่ 50-50/1 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ  นางสาวรุจิรา จารุวัฒน์

โทรศัพท์ : 034-878188-91 ต่อ 350

โทรสาร : 034-878185-6 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017, ให้ไว้ ณ วันที่ 27/03/2563 ถึงวันที่ 11/07/2563

 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ