ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด: 1295/61

ห้องปฏิบัติการ บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
 

หมายเลขทะเบียน: 1295/61   status : accredited

ที่อยู่ 
 50-50/1 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
 
ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวรุจิรา จารุวัฒน์

โทรศัพท์ : 034-878188-91 ต่อ 350 โทรสาร : 034-878185-6 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน:   Accredited  Date: 12/07/2561, Expiration Date: 11/07/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ