ค้นหาข้อมูล

Requirements and Conditions for GLP

 

Requirements and Conditions for GLP

Bureau of Laboratory Quality Standards, Thailand

Update 28/06/2018

Requirements and Conditions for GLP (R 07 15 002), Revision No. 04,Dated issued 8 Jun 2018

                                                                                                                                                                    

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ