ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1293/61)

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด

 

 ที่อยู่ 
เลขที่ 39/74 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ    นางสาวลำใย เพชรสุก

โทรศัพท์  : 034-490-031-3 
โทรสาร
    : 034-490-298

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  ให้ไว้ ณ วันที่   12/05/2563 ถึงวันที่  11/05/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ