ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 (อุบลราชธานี) (1292/61)

กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืช และปัจจัยการผลิต

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 (อุบลราชธานี)

(1292/61), status : accredited 

 ที่อยู่ 
เลขที่ 268 หมู่ที่ 12 ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

ผู้ติดต่อ    นายอิทธิพล  บ้งพรม

โทรศัพท์  : 045-202-190     
โทรสาร
    : 045-202-193

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, Status : accredited, accreditation date 08/02/2561, expiration date 07/02/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ