ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1291/60)

สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ที่อยู่ 213 ซ.วิภาวดีรังสิต 25 ถ.กำแพงเพชร เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10200

ผู้ติดต่อ    นางสาวกัญญนันทน์  คงภัสนิธิโรจน์
โทรศัพท์  : 02-591-0279       
โทรสาร
    : 02-591-0399

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ให้ไว้ ณ วันที่  20/02/2563  ถึงัวันที่ 19/02/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ