ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1290/60)

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด  (มหาชน)

 ที่อยู่ 
เลขที่  104/2  หมู่ที่  1 ตำบล ไทยาวาส อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 

ผู้ติดต่อ    นางมุธิตา แก้วประยูร

โทรศัพท์  : 034-331-984-6          
โทรสาร
    : 034-331-880

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ให้ไว้ ณ วันที่  20/2/2563  ถึงวันที่  19/2/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ