ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย)จำกัด (1290/60)

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด 
(1290/60), status : a
ccredited 

 ที่อยู่ 
เลขที่  104/2  หมู่ที่  1 ตำบล ไทยาวาส อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 

ผู้ติดต่อ    นางสาวจันทิมา  จงกมลวิวัฒน์

โทรศัพท์  : 034-331-984-6          
โทรสาร
    : 034-331-880

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, Status : accredited, accreditation date 13/12/2560, expiration date 12/12/2562

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ