ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1289/60)

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจโรงงานแปรรูปไข่ (หนองจอก)

ที่อยู่  เลขที่  32/2  หมู่ที่  7 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

ผู้ติดต่อ    นายยจักรกริช  เครือยศ

โทรศัพท์  : 02-020-8837         

โทรสาร    : - 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 23/01/2563 ถึงวันที่ 22/01/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ