ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด หนองจอก (1289/60)

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด  (มหาชน)
ธุรกิจโรงงานแปรรูปไข่ (หนองจอก)

(1289/60), status : a
ccredited 

ที่อยู่ 
เลขที่  32/2  หมู่ที่  7 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

 ผู้ติดต่อ    นางสาวลลิตา พลเสนา

โทรศัพท์  : 02-020-8837          
โทรสาร
    : - 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, Status : accredited, accreditation date 22/11/2560, expiration date 21/11/2562

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ