ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1284/60)

บริษัท  สยามเดลมองเต้ จำกัด (สาขาตราด)

 

ที่อยู่ 64/2 ม. 5 ถ. สาย 3159 ต. ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ. ตราด 23130

ผู้ติดต่อ นางสาวสุจิรา  จันทร์วิริยะกุล
โทรศัพท์ 039-619091-4
โทรสาร 039-619097

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017   ให้ไว้ ณ วันที่ 13/09/2562  ถึงัวนที่  13/09/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ