ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1285/60)

แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนงานสุขภาวะทางเพศ

บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

 

ที่อยู่ เลขที่ 96 หมู่ 5 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

ผู้ติดต่อ นางสาวศรินมา  ชูศักดิ์ศรี

โทรศัพท์ 033-599310


โทรสาร  - 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017, ให้ไว้ ณ วันที่ 30/08/2562 ถึงวันที่ 29/08/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ