ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเ

แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
(1285/60), status : accredited

ที่อยู่ 
เลขที่ 96 หมู่ 5 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

ผู้ติดต่อ นางสาวศรินมา  ชูศักดิ์ศรี

โทรศัพท์ 033-599310
โทรสาร  - 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: accreditation date 30/08/2562, expiration date 29/08/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ