ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1283/60)

ห้องปฏิบัติการบริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด 

 

ที่อยู่ เลขที่ 557 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ผู้ติดต่อ  ภก.ธรินทร์ชัย  ทรงโรจนวรรณ

โทรศัพท์ 02- 5109112-15 ต่อ 524

โทรสาร  02-5109945

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 14/11/2562 ถึงวันที่ 13/11/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ