ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1282/60)

สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น  จำกัด

ที่อยู่ 
เลขที่ 669 หมู่ 1  ถนนจันทบุรี-สระแก้ว  ตำบลวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว 27250

ผู้ติดต่อ: นางสาวเปรมกมล นวลสนิท

โทรศัพท์: 037-517111
โทรสาร:
037-247501


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025,
status: accredited, accreditation date 20/06/2562, expiration date 19/06/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ