ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1280/60)

 บริษัท เอส. พี. เอส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด 

 

ที่อยู่  เลขที่ 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ  นางสาวธนัฎพร  นำตระกูลพัฒนา

โทร  0 2939 4370 ต่อ 390     

โทรสาร   0 2513 4221


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017, ให้ไว้ ณ วันที่ 20/06/2562 ถึงวันที่ 19/06/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ