ค้นหาข้อมูล

Certification of Medical Laboratory for Medical Laboratory Standard (or MOPH Standard)

Certification of Medical Laboratory Total Download Last Updated
Health region 1-12 546   pdf  25/09/2018

Certification of Medical Laboratory
classified by RMSc
Total download Last Updated
Health region 1 (RMSc 1 Chaingmai)  57   pdf  17/05/2018
Health region 1 (RMSc 1/1 Chaingrai)  45   pdf  06/10/2017
Health region 2 (RMSc 2 Pitsanulok)  30   pdf  17/05/2018
Health region 3 (RMSc 3 Nakonsawan)  23   pdf  06/10/2017
Health region 4 (RMSc 4 Nontaburi)  41   pdf  27/12/2017
Health region 5 (RMSc 5 Samutsongkham)  70   pdf  27/12/2017
Health region 6 (RMSc 6 Chonburi)  59   pdf  17/05/2018
Health region 7 (RMSc 7 Khonkaen)  50   pdf  04/06/2017
Health region 8 (RMSc 8 Udonthanee)  2   pdf  27/12/2017
Health region 9 (RMSc 9 Nakornrachsima)  85   pdf  04/06/2017
Health region 10 (RMSc 10 Ubonrachthanee)  41   pdf  24/09/2018
Health region 11 (RMSc 11 Suratthanee)  19   pdf  27/12/2017
Health region 11 (RMSc 11/1 Phuket)  5   pdf  24/10/2017
Health region 12 (RMSc 12 Songkha)  15   pdf  24/10/2017
Health region 12 (RMSc 12/1 Trang)  4   pdf 06/10/2017

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ