ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1278/59)

บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด 

ที่อยู่ เลขที่ 10/3 หมู่ที่ 6 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 25 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

ผู้ติดต่อ  นางสาวเพ็ญประภา  ปรุงอาวุธ

โทรศัพท์ 02-988-0700

โทรสาร  02-988-0706 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 25/02/2562 ถึงวันที่ 24/02/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ