ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด (1278/59)

ห้องปฏิบัติการบริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด 
( 1278/59 ), status : accredited 

ที่อยู่
เลขที่ 10/3 หมู่ที่ 6 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 25 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530


ผู้ติดต่อ  นางสาวเพ็ญประภา  ปรุงอาวุธ


โทรศัพท์ 02-988-0700
โทรสาร   02-988-0706
 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited ,accreditation date 25/02/2562, expiration date 24/02/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ