ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1279/59)

บริษัท โออิชิ  ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด 

ที่อยู่ เลขที่ 283/2 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

ผู้ติดต่อ  นางสาวรุ่งทิพย์  สีมันตะ

โทรศัพท์ 038-110816

โทรสาร  038-110825

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 26/12/2562 ถึงวันที่ 28/09/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ