ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท โออิชิ ฟูดส์ เซอร์วิส จำกัด (1279/59)

ห้องปฏิบัติการบริษัท โออิชิ  ฟูดส์ เซอร์วิส จำกัด 
( 1279/59 ), status : accredited 

ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
เลขที่ 283/2 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

ผู้ติดต่อ  นางสาวรุ่งทิพย์   สีมันตะ

โทรศัพท์ 038-110820 ต่อ 2512
โทรสาร  038-110825

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited ,accreditation date 29/09/2559, expiration date 28/09/2561
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ