ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1276/59)

 บริษัท อินกริดิออน สวีทเท็นเนอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัด

 

ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ 
43/1 หมู่ 3 ถนนสีคิ้ว - ชัยภูมิ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
ผู้ติดต่อ นางสาวสาวิตรี ทิมประภา
โทร. 044 290 681
Fax. 044 290 980 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005, ให้ไว้ ณ วันที่  27/07/2561 ถึงวันที่  26/07/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ