ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด (1271/59)

บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์  จำกัด

(1271/59), status : accredited

 

ที่อยู่ 
เลขที่ 206/63   ถนนเจษฎาวิถี  ตำบลมหาชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ    นางสาวรจนา    ทองมา
โทรศัพท์    0 3484 1491 - 3     
โทรสาร     0 3484 1253


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ,status : accredited, accreditation date 24/07/2561, expiration date 23/07/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ