ค้นหาข้อมูล

List of test facilities registered to GLP Compliance Programme

  
Test Facility GLP Number  Area of expertise   Last Inspection Date of Certificate  Dicision Number  Status  Last Updated 
National Laboratory Animal Center GLP 23/58 Toxicity Studies 19-22 Sep 2017  20 Dec 2017 0715-23/58 incompliance 29 Dec 2017
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ