ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1270/59)

บริษัท ก้าวหน้าไก่สด  จำกัด
 

ที่อยู่ 

เลขที่ 110  หมู่6 ตำบลโนนโหนน   อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี   34190

ผู้ติดต่อ  นางสาวอภิสรา  ทองคำตอน

โทรศัพท์ :  045 319100  ต่อ 129
โทรสาร :    045 319199

รายการวัดที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ให้ไว้ ณ วันที่  23/04/2563 ถึงวันที่  22/04/2565 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ