ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (1269/58)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(1269/58), status : accredited


ที่อยู่ 
111/1 หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

ผู้ติดต่อ: นางสาวพัชรินทร์ กองมงคล

โทรศัพท์ 035 276 111-3
โทรสาร   035 276 123

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 21/08/2562, expiration date 20/08/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ