ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1269/58)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ที่อยู่ 
111/1 หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

ผู้ติดต่อ: นางสาวพัชรินทร์ กองมงคล

โทรศัพท์ 035 276 111-3
โทรสาร   035 276 123

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ให้ไว้ ณ วันที่  21/08/2562 ถึงวันที่  20/08/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ