ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท สุขสมบูรณ์ น้ำมันพืช จำกัด (1267/58)

ห้องปฏิบัติการบริษัท  สุขสมบูรณ์ น้ำมันพืช จำกัด 
(1267/58), status : accredited

ที่อยู่ 
109 หมู่ที่ 4   ตำบลหัวสูง  อำเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี   20190

ผู้ติดต่อ     นางสาวคำแสน     เสมศรี

โทรศัพท์    038 442 999 ต่อ 524    
โทรสาร      038 29550

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , status : accredited, accreditation date 22/03/2561, expiration date 21/03/2563

 

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ