ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1266/58)

บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด
 

ที่อยู่ เลขที่ 88/1 หมู่ 7 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ผู้ติดต่อ นายศักดิ์ดา   กองเป็ง

โทรศัพท์  0-2119-3888 ต่อ 3845 
โทรสาร    0-2119-3889

รายการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 23/01/2563  ถึงวันที่ 22/01/2565

 

 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ