ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 : (1266/58)

บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด
 

ที่อยู่ เลขที่ 46/157 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ผู้ติดต่อ นายศักดิ์ดา   กองเป็ง

โทรศัพท์ 0 23634375 
โทรสาร   0 23634379

รายการที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, :2005 ให้ไว้ ณ วันที่  25/01/2561  ถึงวันที่   24/01/2563

 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ