ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1264/58)

บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด สาขาหัวหิน


ที่อยู่     
เลขที่ 180 หมู่ที่ 4 ถนนหัวหิน-หนองพลับ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน
            จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

ผู้ติดต่อ    นางสาวจิราวรรณ สว่างลาภ

โทรศัพท์  0 3261 8111 ต่อ 2830

โทรสาร    0 3261 8122

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 21/08/2562 ถึงวันที่ 20/08/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ