ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด สาขาหัวหิน (1264/58)

บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด สาขาหัวหิน
(1264/58)
status : accredited

ที่อยู่ 
เลขที่ 180 หมู่ที่ 4 ถนนหัวหิน-หนองพลับ ตำบล หนองพลับ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจ;บคีรีขันธ์ 77110

ผู้ติดต่อ 
นางสาวกิตติญา  เสวกวรรณกร


โทรศัพท์ 0 3261 8111 ต่อ 2830
โทรสาร  0 3261 8122

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025,
Status: accredited, accreditation date 21/08/2562, expiration date 20/08/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ