ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1263/58)

บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรี

ที่อยู่ เลขที่ 248 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

ผู้ติดต่อ นางสาวมลิวัลย์  ประกอบกิจ

โทรศัพท์ 0 3762 7696

โทรสาร  0 3762 7697

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 10/04/2562 ถึงวันที่ 09/04/2564

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ