ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: (1261/58)

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคส์ จำกัด 

ที่อยู่ เลขที่ 700/291 นิคมอุตสาหกรรมอมตนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 20160


ผู้ติดต่อ นางจุฬาลักษณ์ วงศ์คำลือ

โทรศัพท์ 0 2731 1029
โทรสาร   0 2731 3413

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ให้ไว้ ณ วันที่  19/09/2562  ถึงวันที่  18/09/2564 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ