ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด (1259/58)

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด
(1259/58) status : accredited

ที่อยู่ 

เลขที่ 177 - 178 หมู่ที่ 11 ถนนจันทรุเบกษา ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

ผู้ติดต่อ ภก.พรชัย    ศรีชุณหเดช

 

E-mail : pornchai@bicchemical.com

โทรศัพท์   034 355179-80 
โทรสาร    034 355320

 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: status : accredited,Date of Accreditation 20/06/2562, Valid until  19/06/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ