ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1259/58)

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด

ที่อยู่ 

เลขที่ 177 - 178 หมู่ที่ 11 ถนนจันทรุเบกษา ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

ผู้ติดต่อ ภญ.ณิชมน กาญจนวัฒน์

E-mail : nichamon@bicchemical.com

โทรศัพท์   034 355179-80 
โทรสาร    034 355320

 รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 20/06/2562 ถึงวันที่ 19/06/2564

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017   ให้ไว้ ณ วันที่  28/05/2563  ถึงวันที่   19/06/2564

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ