ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1258/58)

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

 

ที่อยู่  เลขที่ 1285/5 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ผู้ติดต่อ นางสาวพัชมน  จิตรจักร์

โทรศัพท์ 0 2765 2999 ต่อ 2989
โทรสาร -


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017  ให้ไว้ ณ วันที่ 25/07/2562 ถึงวันที่  24/07/2564

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ