ค้นหาข้อมูล

Accredited reference material producer complying with the ISO 17034:2016

 
No. Name Accreditation No. Status accredited Date Expiration Date Last updated
 1

Institute of Biological Products, Department of Medical Sciences

7001/57 Accredited 26/03/2021 25/03/2023 26/03/2021
2

Quality Assurance of Vietnam Company Limited, Ha Noi.

7002/63 Accredited 24/07/2020 23/07/2022 24/07/2020 

 

 Remark:

# In process : inprocess of reaccreditation, the certificate can be extended to 3 months after the expiration date.
## In process : in process of reaccreditation with scope extension, the certificate can be extended to 7 months after the expriration date.
 
 
 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ