ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1256/57)

บริษัท ปฐวิน  จำกัด 

ที่อยู่   เลขที่  55/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

ผู้ติดต่อ    นางสาวนุชศรา   สมัครคุณ

โทรศัพท์    0 2977 3261 - 4       
โทรสาร     0 2539 1637

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017,  ให้ไว้ ณ วันที่  10/04/2562  ถึงวันที่  09/04/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ